Nhà máy xử lý rác thải ở Tân Uyên, Bình Dương đang hoạt động

Nhà máy xử lý rác thải ở Tân Uyên, Bình Dương đang hoạt động.
- Diện tích: 23ha
- Giá: 270 tỷ 

Mr Lâm

Danh mục :
Khu vực :

Thông tin liên quan

Danh mục

Khu vực

Chia sẻ