Nhà máy xử lý rác ở Vĩnh Long

Nhà máy xử lý rác ở Vĩnh Long.
- Diện tích: 8ha, trong đó có 6ha nhà máy, kho, xưởng
- Giá: 330 tỷ 

Mr Lâm

Danh mục :
Khu vực :

Thông tin liên quan

Danh mục

Khu vực

Chia sẻ