Nhà máy xử lý rác ở Bình Thuận

Nhà máy xử lý rác ở Bình Thuận
- Diện tích: 12ha, quy mô trên 200ha
- Giá: 190 tỷ

Mr Lâm

Danh mục :
Khu vực :

Thông tin liên quan

Danh mục

Khu vực

Chia sẻ